Aanmelding SBM Mars

Aanmelding staat open voor groene baret gerechtigden en daarnaast ook voor degenen die minimaal 6 maanden hebben gediend ten behoeve van het KCT, evenals voor begunstigers/donateurs van COV noord-Holland.

Aanmeldingen door dit aanmeldingsformulier volledig in te vullen en uiterlijk voor 8 juni 2024 versturen.

U kunt tevens aangeven of u SBM Artikel(en) wilt bestellen en/of gebruik wilt maken van de BBQ.

Betaling

Het totaal verschuldigde bedrag dient uiterlijk 8 juni 2024 ontvangen te zijn op IBAN: NL36 RABO 03 76 88 13 64 t.n.v. Commandovereniging Noord-Holland onder vermelding van: SBM 2024 en uw naam.

De aanmelding is pas compleet ná ontvangst van de toepasselijke betaling!! De BBQ-bonnen en/of bestelde SBM artikel(en) worden uitgereikt na aankomst ’s morgens bij het ‘Dorpshuys’.

Door invulling en versturen van dit formulier verklaart ondergetekende voor eigen risico aan dit evenement deel te nemen. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan door of met deelnemers en/of aan of met een voertuig. Door aanmelding verklaart ondergetekende zich akkoord met de voorwaarden van inschrijving.

Ondergetekende:

Deelnemer *

BBQ en SBM Artikelen:

BBQ
SBM Polo
SBM T-shirt
SBM Pet
SBM Heuptasje

Aankruisen wat gewenst is.