Aanmelding SBM Mars

Aanmelding staat open voor groene baret gerechtigden en daarnaast ook voor degenen die minimaal 6 maanden hebben gediend ten behoeve van het KCT, evenals voor begunstigers/donateurs van COV noord-Holland.

Aanmeldingen door dit aanmeldingsformulier volledig in te vullen en uiterlijk voor 1 juni 2022 versturen.

U kunt tevens aangeven of u een SBM Polo wilt bestellen en/of gebruik wilt maken van de daghap in Vanouds ’t Dorpshuys. Mocht u met meerdere mensen hiervan gebruik willen maken, kunt u aangeven met hoeveel personen.

Betaling dient uiterlijk 1 juni 2022 ontvangen te zijn op IBAN: NL66 INGB 0005 7566 55 t.n.v. PM vd Vegt onder vermelding van: SBM 2022.

 

Door invulling en versturen van dit formulier verklaart ondergetekende voor eigen risico aan dit evenement deel te nemen. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan door of met deelnemers en/of aan of met hun voertuig. Ondergetekende verklaart dan ook deugdelijk verzekerd te zijn. Door aanmelding verklaart ondergetekende zich akkoord met de voorwaarden van inschrijving.

Poster SBM 2022

Ondergetekende:

SBM Polo en daghap:

SBM Polo
Daghap

Aankruisen was gewenst is.