Aanmelding SBM Voertuigen

Aanmeldingen door dit aanmeldingsformulier volledig in te vullen en uiterlijk voor 8 juni 2024 versturen.

U kunt tevens aangeven of u een SBM Polo als aandenken wilt bestellen. Mocht u met meerdere mensen hiervan gebruik willen maken, kunt u aangeven met hoeveel personen en de maten.

Na aanmelding krijgt u een bevestigingsmail.

Door invulling en versturen van dit formulier verklaart ondergetekende voor eigen risico aan deze Stormschool Bloemendaal Memorial deel te nemen. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan door of met deelnemers en/of aan of met hun voertuig. Ondergetekende verklaart dan ook deugdelijk verzekerd te zijn. Door aanmelding verklaart ondergetekende zich akkoord met de voorwaarden van inschrijving.

Ondergetekende:

Gegevens van het voertuig:

SBM Polo en BBQ:

BBQ
SBM Polo
SBM T-shirt
SBM Pet

Aankruisen wat gewenst is.