Door een noodlottig verkeersongeval met een motor kwam op 2 juni 1946 de reserve eerste-luitenant-administrateur Johannes Anske Andries (Jan) Hoeben te om het leven. Oud 39 jaar.

Jan was Luitenant-Administrateur op Wildhoef en was een bekende figuur in de Haarlemse sport, o.m. verdedigde hij het doel van de voetbalclub “Haarlem”. Verder was hij 1e secretaris en oudste clublid van de Haarlemsche Schaakclub.

Onder zeer grote belangstelling werd het stoffelijk overschot van Jan op donderdag 6 juni met militaire eer op de algemene begraafplaats aan de Kleverlaan te Haarlem begraven. Vele militairen, doch ook vrienden uit de sportwereld, met name van de voetbalclub “Haarlem” en uit Schaakkringen gaven van hun medeleven blijk.

Voorafgegaan door een militaire kapel uit Den Haag en gevolgd door officieren en een detachement soldaten begaf de begrafenisstoet zijn vanuit “Wildhoef” richting de Kleverlaan.

Op de begraafplaats werd het woord gevoerd door kapitein J.H.A.K. Gualthérie van Weezel, die de luitenant Hoeben prees als een ijverig en bekwaam administrateur en het betreurde dat hij zijn beëdiging, die binnenkort zou plaats hebben niet heeft mogen beleven. Hij herinnerde aan Hoeben’s trouw in de bezettingstijd in het illegale werk.

Verder spraken nog een afgevaardigde van de directie van Van Gend en Loos, waar Hoeben ook werkzaam was, kolonel Joh. Sitses van de Onderwijsinrichting van de Koninklijke Landmacht, en de heer Bauer namens de Haarlemse Schaakclub.

Over het graf loste het vuurpeloton een ere-salvo, waarna een broer van de overledene dankte voor de betoonde belangstelling.