Op vrijdagmiddag 23 januari 1948 heeft de minister van Oorlog, de luitenant-kolonel A.H.J.L. Fiévez een bezoek gebracht aan de Stormschool en heeft een aantal demonstraties op het terrein van Wildhoef bijgewoond.

Ruim half elf arriveerde de minister en hij was vergezeld van de chef van het militair kabinet, kolonel M.R.H. Calmeyer en ritmeester adjudant jhr. mr. C.C. van Lidth de Jeude. De gasten werden welkom geheten door de commandant van de Stormschool majoor J.H.A.K. Gualthérie van Weezel, die aan de minister de officieren der school voorstelde.

Onder leiding van kapitein de Ruiter gaf een aanvallende groep militairen een demonstratie over het terrein. De minister sloeg de vele oefeningen aan de hindernisbaan gade en constateerde met welk een grote ernst er op de Stormschool geoefend wordt. Militairen gaven een demonstratie parachute-springen en ook lieten zij zien, dat het niet moeilijk is van een rijdende auto te springen.

Nadat de lunch was gebruikt stonden nog op het programma een exercitie, oefening aan de touwen, een aanval op een kazemat en een demonstratie bij een tankhinderlaag. Tegen vier uur zou de minister weer de Stormschool verlaten.

Het Polygoon journaal was ook aanwezig en maakte volgende reportage