In zijn functie van inspecteur-generaal der Koninklijke Landmacht heeft Z.K.H. Prins Bernard op woensdag 4 februari 1948 om half elf een bezoek gebracht aan de Stormschool, begroet door de commandant majoor J.H.A.K. Gualthérie van Weezel. Dit bezoek van Prins Bernard was aanvankelijk 0p 24 oktober 1947 gepland, maar moest toen worden uitgesteld, zoals in de krant van 23 oktober 1947 te lezen was.

De Prins, die gekleed was in het uniform van luitenant-generaal, was vergezeld van zijn staf, bestaande uit luitenant-kolonel M. Maas, majoor W. Geertsema, majoor A. den Boer, ritmeester Dorhout Mees en luitenant C.W.E. de Buisonjé.

Na het inspecteren van de voor de ingang opgestelde wacht begaf het gezelschap zich naar de hindernisbaan, waas onder leiding en voorlichting van kapitein C. de Ruiter demonstraties werden gegeven in het hindernis nemen, parachute-springen en springen uit auto’s die met een snelheid van 40 km. reden.

Om half één gebruikte het gezelschap de lunch, waarbij mede aanzaten de burgemeester van Bloemendaal, jhr. mr. C.J.A. den Tex, generaal-majoor J.H. Jager, bevelhebber van het eerste militaire district, luitenant-kolonel H.W. Lenderink, garnizoenscommandant van Haarlem, kolonel B.A. Sjoerdsma en luitenant-kolonel jhr. mr. F. Michels van Kessenich.

Na de lunch had nog een demonstratie van ‘touwlopen’ plaats, waarna het gezelschap zich naar de duinterzinen aan de Zeeweg begaf. Hier werden oefeningen in het aanvallen, nemen en verdedigen van kazematten uitgevoerd alsmede demonstraties met tank hinderlagen.

Naar verwachting zou het bezoek rond vier uur eindigen.

Prins Bernard inspecteert tijdens zijn bezoek aan de Stormschool de wacht. Van links naar rechts: kapitein De Ruiter, majoor Gualthérie van Weezel en Z.K.H. Prins Bernhard.

Prins Bernard inspecteert tijdens zijn bezoek aan de Stormschool de wacht

Van links naar rechts: kapitein De Ruiter, majoor Gualthérie van Weezel en Z.K.H. Prins Bernhard.