Met de keuze op de kazerne in Roosendaal vormde zich een probleem, aangezien in die kazerne een brigade van de Koninklijke Marechaussee was gelegerd. De Stormschool had alle ruimte nodig en eiste heel de kazerne op en het samen-legeren van Marechaussee’s met andere troepen werd schadelijk geacht voor het prestige van de Koninklijke Marechaussee. Hierbij werd gedacht om de brigade van de Koninklijke Marechaussee te plaatsen in de barakken naast de kazerne. De woningnood speelde hier echter ook parten, want de gemeente-politie van Roosendaal huiste op dat moment in de kazerne van de marechaussee aan de Kapellerlaan. Om beurten hadden de gegadigden elkaar reeds de huur opgezegd, maar waar niet is, verliest ook de keizer zijn recht…

Een tweede probleem was dat het complex zwaar beschadigd was, maar dat werd opgelost als de Genie uit Bergen op Zoom de opdracht krijgt de kazerne in gereedheid te brengen voor de ‘Stormschool Bloemendaal’. Onder leiding van de Genie is men in Roosendaal met de wederopbouw van de Engelbrecht van Nassau-kazerne aan de Rondweg zover gereedgekomen, dat nog vóór Pasen de Stormschool uit Bloemendaal er gevestigd zal zijn. In maart 1949 zal met de legering te Roosendaal een begin worden gemaakt, zodat de cursussen van de Stormschool waarschijnlijk reeds begin April een aanvang konden nemen.