Zaterdag 28 september 1946 was er weer hoog bezoek op de Stormschool Bloemendaal. Ditmaal was het de gezant in Londen van het Koninkrijk Nepal, de generaal Sjinghasjoemsjere Jong Bahadoer Rana, die vergezeld was van zijn militaire attaché luitenant-kolonel Yagya Bahadur Basnyat.

Onderscheiding voor de Koningin.

Op vrijdag 27 september arriveerde de gezant per speciaal vliegtuig op Schiphol. De gezant zal als ambassadeur in bijzondere missie, na zijn bezoek aan de Stormschool en het Rijksmuseum, door H.M. Koningin Wilhelmina in Amsterdam ontvangen worden. De ambassadeur zal aan H.M. de versierselen van de hoogste orde van het koninkrijk Nepal overhandigen.

De generaal was een zwager van de Koning van Nepal. Hij behoorde tot het geslacht der regerende familie van de Maharadja Joedha Sjoemsjere Jong Bahadoer Rana, wiens familie erfelijke rijksbestuurder was. De generaal behoorde tot de hoogste kaste der Hindoes.

Namens H.M. de Koningin werd aan de erfelijke rijksbestuurder van Nepal door een Nederlandse missie het grootkruis van de orde van de Nederlandse Leeuw uitgereikt.

Nepal telde in 1946 ongeveer 6 miljoen inwoners. De Britse divisie in Nederlands-Indië bestond voor het meerendeel uit soldaten uit Nepal.