De “Stichting Wildhoef”, die door de heer J. de Jong samen met de twee artsen Talsma en Dankbaar in het leven was geroepen, kocht in 1938 31/2 HA van het landgoed Wildhoef op, met als doel om er een tehuis voor ouden van dagen op te bouwen. In juni 1939 werd met de bouw van het 87 appartementen tellende rusthuis, naar ontwerp van de Haagse architect J.J. Hornstra, begonnen. De uitvoering viel onder de Nederlandse Aannemings- Maatschappij v/h H.F. Boersma, eveneens te ‘s-Gravenhage. De nodige bomen en het hertenkamp moesten voor de bouw het veld ruimen.

Het nieuwe rusthuis was in mei 1940 klaar en ongeveer dertig bewoners namen hun intrek in deze nieuwbouw.