Direct na de eerste wereldoorlog werd de ‘Vereeniging voor Jeugdwerk te Bloemendaal’ opgericht. De vereniging was officieel niet kerkelijk maar beslist wel positief christelijk. Al snel ontstond de behoefte aan een eigen gebouw. Het huidige “Vanouds het Dorpshuys”, ofwel het Oude Dorpshuis aan de zuidzijde van de Donkerelaan werd in 1929, in opdracht van de gemeente Bloemendaal, dan ook gebouwd als jeugdhuis. Het ontwerp is van de hand van de Bloemendaalse architect H. W. van Kempen (1899-1984).

In oktober 1945 werd het Jeugdhuis aan de Donkere Laan ingericht tot een “gezelligheidscentrum” voor de militairen die in Wildhoef kwamen en daar een paar maanden zouden verblijven voor ze door werden gezonden naar Nederlands-Indië.