Twee jaar na de landing bij Westkapelle werd op vrijdag 1 november 1946 bij het monument op een van de landingspunten een Engelse herdenkingsdienst gehouden, welke werd geleid door rev. J. Armstrong van de derde brigade van het Royal Marines Command, die te Westkapelle destijds zeer zware verliezen leed. Bij de plechtigheid waren o.m. aanwezig de Britse marine attaché Capt. Jeffry, kapitein M.K. Erburg, vertegenwoordiger van de commandant van Zeeland, vertegenwoordigers van de Stormschool Bloemendaal en van de Britse marine. Ook was er een deputatie van Nederlandse mariniers, die speciaal voor deze herdenking uit Hamburg waren gekomen. De commissaris der Koningin werd vertegenwoordigd door mr. J. Pilaar; ook de burgemeesters van Westkapelle en Domburg waren aanwezig.

Na afloop van de herdenkingsdienst werd de “Last Post’ geblazen en het Nederlandse en Engelse volkslied gezongen. Namens de Nederlandse en Engelse marine werden bij het monument kransen gelegd.