Zaterdagmiddag 19 April 1947 sloeg een vrachtwagen met militairen, die een oefening op “Wildhoef” hadden meegemaakt, op de hoek Bloemendaalse weg – Dr. Bakkerlaan in de bocht om, tengevolge waarvan negen inzittenden gewond raakten.

De vrachtwagen maakte deel uit van een colonne die onderweg was van de Stormschool Bloemendaal naar de Koudenhornkazerne in Haarlem, waar de betrokken opleidingscompagnie gelegerd was. Toen de chauffeur van de zware, hoge vrachtwagen linksom de bocht wilden nemen, werd hij, vermoedelijk door overbelasting – er zaten ongeveer 30 korporaals in – topzwaar waardoor hij kantelde. Gelukkig hield de over ijzeren stangen gespannen kap de ergste schok tegen, maar de inzittenden werden zo door elkaar gesmeten, dat negen militairen vrij ernstig gewond raakten. Zij werden allen naar Johannes de Deo ziekenhuis in Haarlem vervoerd; zes konden vrij spoedig naar de kazerne terugkeren, waar zij daarna verder verpleegd werden.

De drie overigen, de korporaals Nieuwkoop, Breugelaar en Reimering verbleven echter nog in het ziekenhuis. Zij maakten het naar omstandigheden vrij goed en ook voor de zwaarst gewonde korporaal Reimering, was het levensgevaar geweken.

De chauffeur kwam er zonder letsel af. Naar de politie meedeelde, bestond het vermoeden, dat de verongelukte vrachtwagen te snel heeft gereden maar aan de andere kant is de bocht ter plaatse naar de verkeerde zijde hellend gelegd, zodat het niet onmogelijk is, dat ook deze omstandigheid, met de belasting en de hoogte van de wagen, van invloed zijn geweest op het ongeluk.