In de week van 13 oktober 1948 hebben de cursisten van de Stormschool Bloemendaal een NIWIN-pakkettenactie gehouden. De argeloze voorbijgangers waande zich haast weer in de oorlogsjaren als zij die dagen de Stormschool in Bloemendaal passeerde en daar op een zwaar-bewapend bivak stuitte van waaruit hen een dreigend “halt” werd bevolen door twee grimmig-uitziende soldaten. Het was echter een vreedzame hinderlaag en hun leven liep er geen gevaar; hoogstens hun portemonnaie. Wie zou echter destijds niet graag een offertje brengen voor een Kerstverrassing aan onze militairen in Indië?

Met deze Stormschool-actie waren er op die woensdag al zo’n 160 kaarten voor een Kerstpakket voor de militairen in Indië aan de poort van de Stormschool  verkocht. Ook in die week zijn de overige Stormschool-cursisten met een huis-aan-huis-offensief voor de Niwin-pakkettenactie bezig geweest

Aan de commandant van de Stormschool te Bloemendaal, majoor J.H.A.K. Gualthérie van Weezel, zijn op 2 november 1948 op symbolische wijze de 1500 Niwin-pakketten aangeboden, waarvoor cursisten van de Stormschool de kaarten verkocht hebben. Deze overdacht vond in het St. Joannes de Deo Ziekenhuis plaats waar de majoor, die enige tijd geleden een auto-ongeluk had, verpleegd werd. Het symbool bestond uit een palmboom met aan de voet ervan de reçu’s van de verkochte pakketten lagen.

De NIWIN

In de jaren dat “onze jongens overzee” waren, werden er vanuit de Nederlandse bevolking allerlei activiteiten ontplooid om de uitgezonden militairen te steunen, zowel geestelijk als materieel. De NIWIN (Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië), was een welzijnsorganisatie die zich richtte op het geestelijke en lichamelijke welzijn van Nederlandse burgers en militairen in Nederlands-Indië in de periode 1945-1950. De slagzin van de organisatie was: Ons hart is bij U.

De NIWIN stuurde tijdschriften en boeken, sportartikelen, chocolade en sigaretten, vertoonde films en organiseerde optredens van cabaret- en muziekgezelschappen. Individueel kregen de jongens een kerstpakket, en aan eenheden op buitenposten werden “rimboekisten” gestuurd met onder andere een koffergrammofoon, een voetbal en gezelschapsspelen.

Film hieronder: In een van de grote vemen in Rotterdam worden door tientallen mannen en vrouwen kerstpakketten ingepakt welke door de NIWIN naar Indonesië zullen worden gestuurd. Magazijnmedewerkers tellen elders de voorraad reeds gereed zijnde en voor verzending gereed zijnde pakketten.