In het kader van het 2-jarige bestaan van de Stormschool Bloemendaal werden op maandag 29 en dinsdag 30 september 1947 uitgebreide feestelijkheden gehouden, waarvan behalve de 400 cursisten van de school ook de familieleden van de cursisten en van de vaste staf deelnamen.

Op de maandagochtend 29 september werden vele sportwedstrijden begonnen op het terrein van de voetbalclub “Bloemendaal”. Atletieknummers stonden op het programma, o.a. 100 en 800 meter hardlopen, kogelstoten, verspringen, hoogspringen en slingerbal. In de middaguren waren de manschappen met een aantal genodigden op het Wildhoef terrein bijeen. Veel belangstelling bestond er voor het touwtrekken, waaraan alle pelotons deelnamen. “Vreemd bezoek op de hindernisbaan” was een grappig onderdeel. Enkele bezoekers lieten zien, met welke moeilijkheden zij te kampen hadden. Toen zij over de vijver moesten vielen zij natuurlijk in het water. Een steekspel in rubberbootjes op de vijver verwerkte veel hilariteit. Met een voetbalwedstrijd werd de dag afgesloten.

Op de dinsdagochtend 30 september waren de militairen spoedig op pad. Er stond een zware veldloop op het programma, met een man per peloton, welke geen gemakkelijke opgaaf was. De veldloop nam verscheidene uren in beslag. Ook werd de bekende aanval op de bunker in de duinen ondernomen en werden verschillende schietdemonstraties gegeven.
De feestelijkheden eindigden met een feestavond in het Gemeentelijk Concertgebouw te Haarlem, waar eigen krachten een revue opvoerden.