Het tweedaagse feest van de Stormschool Bloemendaal was uitstekend geslaagd. De sportwedstrijden trokken veel belangstelling. Met geestdrift namen de militairen er aan deel. Op de feestavond, welke in het Concertgebouw in Haarlem gehouden werd, waren de prijswinnaars op het podium geroepen en de commandant van de Stormschool, de reserve-majoor der artillerie, de heer J.H.A.K. Gualtherie van Weezel, heeft hen toegesproken. Tevoren had de commandant een historisch overzicht van de school gegeven. De stichting lag eigenlijk in de periode der illegaliteit. In september 1944 werd ook in Haarlem en omgeving de B.S. opgericht onder commando van mr. N.G. Sikkei. Toen deze na de bevrijding zijn functie neerlegde, werd de heer Van Vollenhoven zijn opvolger. Later ging de B.S. over in de Koninklijke Nederlandse Landmacht en voor Haarlem betekende dat de stichting van de Stormschool in Bloemendaal. In de twee jaren hebben ongeveer zesduizend militairen hun opleiding voltooid of genoten op “Wildhoef”.

Hoe er op de Stormschool gewerkt werd, bleek uit de revue, welke sergeant G.J. de Wilde geschreven had en door mevrouw Delbressine en tachtig militairen ten tonele werd gebracht. Grappige scènes uit het leven van de tijdelijke bewoners van Bloemendaal, die hun school “de trots van het vaderland” noemden waren te zien. Aan het verdere deel van het programma werkten eigen krachten mee. Er werd gezongen, voorgedragen en jongelui bespeelden de gitaar. Na afloop was er dansen, waarbij het orkest “De Kruidnoten”, onder leiding van de heer A.J. Grootegoed, voor de muziek zorgde.

De feestelijkheden hebben het bewijs geleverd dat de geest op de Stormschool uitstekend was.

Polygoon journaal twee jaar Stormschool