STORMSCHOOL BLOEMENDAAL
MEMORIAL MARS

Voor het zesde opeenvolgende jaar organiseert Commandovereniging Noord-Holland de ‘Stormschool Bloemendaal Memorial Mars’ (SBM-M).

Naast de inmiddels welbekende ‘historische’ mars van zo’n 20 kilometer door o.m. de duinen van Bloemendaal ter herinnering aan de Stormschool als bakermat van het Korps Commandotroepen in Nederland, zal er ook een ontvangst op het gemeentehuis zijn, een aansluitend defilé door Bloemendaal, een moment van herdenking en onthulling bij het oorlogsmonument in het Wildhoefplantsoen en natuurlijk weer een gezellige afsluiting in feestlocatie Vanouds het Dorpshuys.

Programma

De SBM start voor de marslopers om 09.00 uur met een korte rondgang over het terrein van de oude Stormschool (ontvangst vanaf 08.00 uur in het ‘Dorpshuys’ met koffie/ thee).
De weg gaat daarna door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, onderweg zal er tijd vrijgemaakt worden voor de lunch. Na de lunch gaat de wandeling verder over strand en duinen weer richting Bloemendaal.
Deelnemers aan deze dag die niet de mars lopen maar wel aan het defilé deelnemen worden tussen 11.30 en 12.30 bij het ‘Dorpshuys’ verwacht en ontvangen met koffie/thee. Zij vertrekken naar het gemeentehuis om 13.00 uur in historische legervoertuigen. Bij het gemeentehuis zullen diverse activiteiten zijn, zoals schietdemo’s met historische vuurwapens, een orkest dat muziek speelt uit o.a. de veertiger jaren en er is een heuse hindernis/touwbaan (‘Bloemendaal’) voor de jeugd, begeleidt door de scoutinggroep ‘Camerons-Duinzwervers’.
Aan de inwendige mens is bij het gemeentehuis ook gedacht. Vanuit een veldkeuken zal een lekkernij worden aangeboden.
Het complete gezelschap zal na aankomst van de marslopers omstreeks 14.00 uur welkom worden geheten door burgemeester Elbert Roest.
Na een pauze voor toilet, fris of ‘gemeentepils’ zullen de mars- en defilédeelnemers vervolgens onder begeleiding van historische legervoertuigen en ‘The Seaforth Highlanders of Holland Memorial Pipes and Drums’ omstreeks 15.15 uur afmarcheren voor een defilé van 1,5 km door het centrum, terug richting het ‘Dorpshuys’.
Onderweg zal er halt worden gehouden voor kransleggingen en een onthulling bij het oorlogsmonument in het Wildhoefplantsoen.
Aan dit defilé zullen ook deelnemen de deelnemers ‘Veteranendag’ en leden van scoutinggroep ‘Cameron-Duinzwervers’. Minder mobiele veteranen en oud-commando’s kunnen plaatsnemen in daartoe door de organisatie aangewezen historische legervoertuigen.
Na afloop van het defilé zal terug bij het ‘Dorpshuys’ nog enige uren de nazit zijn die zal worden opgeluisterd door het inmiddels bekende duo ‘De Zingende Kapsters’.
Bij het Dorpshuys (in oorlogsjaren gebruikt als gaarkeuken) bestaat de mogelijkheid voor hongerige lieden om tegen betaling van een stevige daghap (andijviestamppot met worst) te genieten.
Gebruik van de daghap dient wel onderstaande ‘aanmelding’ te worden aangegeven en gelijktijdig hiermee te worden betaald.

Aanmelden

Aanmelden en betalen voor deze SBM graag zo spoedig als mogelijk. Dit kan tot uiterlijk 1 juni 2022 door een e-mail te sturen naar:

 • Paul Kreuk of door hem te bellen op 06-53 828 354.

Hij is ook beschikbaar voor het geven van nadere informatie.
Aanmelding staat open voor groene baret gerechtigden en daarnaast ook voor degenen die minimaal 6 maanden hebben gediend ten behoeve van het KCT, evenals voor begunstigers/donateurs van COV noord-Holland.
Bij inschrijving (bij voorkeur via e-mail) dient te worden opgegeven:

 • Achternaam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres (en indien van toepassing lichting en regnr./psftnr. Alsmede een telefoonnummer voor noodgevallen.

Eventuele bestelling van groene SBM polo (incl. Maat) en gebruik van de daghap.

Kosten

Deelname aan de SBM kost € 15,- per persoon.
Daarnaast is het voor deelnemers mogelijk bij aanmelding te bestellen een groene SBM polo (€15,- + opgave van maat) en een daghap (€12,50 Andijviestamppot met worst).

Betaling

Het bedrag van:
€ 15,- (deelname) of
€ 30,- (€15,- deelname + €15,- SBM polo) of
€ 27,50 (€ 15,- deelname + € 12,50 daghap) of
€ 42,50 (€ 15,- deelname + € 15,- SBM polo + € 12,50 daghap)
Dient uiterlijk 1 juni 2022 ontvangen te zijn op IBAN: NL36 RABO 03 76 88 13 64 t.n.v. Commandovereniging Noord-Holland onder vermelding van: SBM 2022 (incl., indien van toepassing, opgave van maat SBM polo en/of ‘daghap’).
De aanmelding is pas compleet ná ontvangst van de betaling!!
De bestelde SBM polo en ‘daghapbon’ worden uitgereikt na aankomst ’s morgens bij het ‘Dorpshuys’.
Alle deelnemers ontvangen na aankomst deze dag gratis:
Een consumptiebon ‘gemeentepils’ en 2 consumptiebonnen ‘Dorpshuys’. Overige zaken zijn ‘rekening man’.

Gelegenheidstenue

Mede vanwege het officiële karakter van deze dag zal voor de marslopers het tenue bestaan uit zwarte/donkere wandelschoenen, een zwarte lange broek, groene polo met het logo van het Korps Commandotroepen, of groene SBM polo, en de groene baret voor diegene die daartoe gerechtigd zijn.
Gaarne ook het reüniejack 2022 (zo niet 2012 of 2017) meenemen.
De defilédeelnemers (niet marslopers) van commandozijde worden verzocht gekleed te gaan met de groene baret, wit overhemd, commandostropdas, grijze broek, blauwe blazer en zwarte schoenen. Of voor hen de groene baret plus een (hoog) gesloten reüniejack 2022 (zo niet 2012 of 2017 met zwarte lange broek en zwarte/donkere schoenen.

Melding ‘present’

De marslopers dienen zich op zaterdag 11 juni tussen 08.00 en 08.30 uur te melden in: ‘Vanouds het Dorpshuys’, Donkerelaan 20, 2061 JM Bloemendaal (750 m van NS-station Bloemendaal). De mars start om stipt 09.00 uur.
Defilé deelnemers (niet Marslopers) worden verwacht zich uiterlijk 12.30 uur te melden in het ‘Dorpshuys’. Zij vertrekken uiterlijk 13.00 uur met legervoertuigen of anderszins naar het gemeentehuis. Iedere deelnemer wordt daar uiterlijk 13.50 uur verwacht.
Omstreeks 14.00 uur zal er een woord van welkom zijn door burgemeester Elbert Roest. Het defilé start vanaf het gemeentehuis om 15.15 uur.

Aanvullende info

Voor de marslopers is er na zo’n 8 kilometer na de start een pauze. In het paviljoen kan gebruik worden gemaakt van het toilet en consumpties (rekening man). Voor gebruik onderweg is het aan te raden zo nodig zelf extra eten/drinken mee te nemen. Voor degenen voor wie de route te lang blijkt te zijn, bestaat de mogelijkheid om bijv. Na de lunch met enkele historische legervoertuigen, via het ‘Dorpshuys’, naar het gemeentehuis te gaan en nadien mee te rijden in het defilé.

Gedenkwaardig en gezellig

De organisatie van de ‘Stormschool Bloemendaal Memorial’ nodigt u van harte uit op 11 juni in de mooie omgeving van Bloemendaal en kijkt er naar uit om, naast de wandelmars, met aanvulling van het defilé, de herdenking en onthulling bij het oorlogsmonument en de overige activiteiten een gedenkwaardige, maar bovenal met elkaar weer een gezellige dag te beleven.

Aanvullende voorwaarden en regels voor organisatie en deelnemers SBM:

 1. Aansprakelijkheid
  Deelname aan deze dag is volledig voor eigen risico. De organisatie van de SBM alsmede COV-NH zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemer, ongeacht de oorzaak. Hetzelfde geldt voor alle andere aansprakelijkstellingen.
 2. Foto’s en films
  Deelnemer verklaart zich akkoord met eventuele publicatie van foto’s en/of filmmateriaal dat gedurende de dag gemaakt wordt.
 3. Onvoorzien/onenigheid
  Als zich zaken voordoen waarin niet is voorzien of verschil van inzicht bestaat tussen deelnemer en dag-organisatie beslist de organisatiecommissie SBM.
 4. Opvolgen aanwijzingen
  Deelnemer zal de aanwijzingen van de dag-organisatie onverwijld opvolgen.
 5. Aanvaarding inhoud en voorwaarden/regels
  Door inschrijving verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van de inhoud van de uitnodiging en voorwaarden/regels aangaande de SBM en deze te aanvaarden.

Stormschool Bloemendaal Memorial werd mede mogelijk gemaakt door: