STORMSCHOOL BLOEMENDAAL
MEMORIAL MARS

Voor het zevende opeenvolgende jaar organiseert Commandovereniging Noord-Holland de ‘Stormschool Bloemendaal Memorial Mars’ (SBM-M).

Naast de inmiddels welbekende ‘historische’ mars van zo’n 20 kilometer door o.m. de duinen van Bloemendaal ter herinnering aan de Stormschool als bakermat van het Korps Commandotroepen in Nederland, zal er ook een ontvangst op het gemeentehuis zijn, een aansluitend defilé door Bloemendaal, een moment van herdenking bij het oorlogsmonument in het Wildhoefplantsoen en natuurlijk weer een gezellige afsluiting in feestlocatie Vanouds het Dorpshuys.

Programma

De SBM start voor de marslopers om 09:00 met een korte rondgang over het terrein van de oude Stormschool (ontvangst vanaf 08:00 in het ‘Dorphuys’ met koffie/ thee). Daarna gaat het o.a. richting Nationaal Park Zuid-Kennemerland, over strand en door de duinen. Onderweg zal er weer tijd ingeruimd zijn voor een lunch (rekening man). Na de lunch wordt voet gezet naar het gemeentehuis van Bloemendaal.

Deelnemers aan deze dag die niet de mars lopen maar wel aan het defilé deelnemen worden tussen 11:00 en 12:00 bij het ‘Dorpshuys’ opgewacht met koffie/thee.
Om 13:00 vertrekken zij in historische legervoertuigen, na eerst een rondgang door Bloemendaal, naar het gemeentehuis. Daar wacht o.a. een schietdemo met historische vuurwapens en zijn er Re-enactment demonstraties.

Omstreeks 14:00 arriveren de marslopers. Het gehele gezelschap zal daarna welkom worden geheten door burgemeester Elbert Roest.
Na de koffie, een frisje of ‘gemeentepils’ marcheren de mars- en defilédeelnemers vervolgens onder begeleiding van historische legervoertuigen en ‘The Seaforth Highlanders of Holland Memorial Pipes and Drums’ omstreeks 15:15 af voor het defilé door het centrum.
Onderweg wordt er stil gestaan in het Wildhoefplantsoen bij het Stormschool herdenkingsbankje en voor kransleggingen bij het oorlogsmonument.

Zoals vorig jaar zullen ook dit jaar de veteranen (deelnemers ‘Veteranendag’) in de gelegenheid worden gesteld om aan de mars en/of het defilé deel te nemen.
Minder mobiele veteranen en oud-commando’s kunnen plaatsnemen in daartoe door de organisatie aangewezen historische legervoertuigen.

Na afloop van het defilé zal terug bij het ‘Dorpshuys’ nog enige uren de gezellige nazit zijn en een BBQ.
Voor degene die zich voor de BBQ vooraf hebben aangemeld, is er een hamburger, saucijzen worstje en een stokje saté, stokbrood, salade en zijn er diverse sauzen.

Aanmelden

Onder deze tekst vindt u een knop welke u naar het aanmeldingsformulier brengt. Aanmelden voor deze SBM graag zo spoedig als mogelijk. Dit kan tot uiterlijk 3 juni 2023 door het aanmeldingsformulier helemaal in te vullen. Eventuele bestelling van diverse SBM artikelen en gebruik van de BBQ.

Kosten

Deelname aan de SBM kost € 15,- per persoon, de BBQ is € 12,50 p/p.

Bij aanmelding is het tevens mogelijk te bestellen een:

 • groene SBM polo (€ 15,- + opgave van maat);
 • SBM pet (€ 7,50 / one size);
 • SBM heuptasje (€ 12,50 / ‘Molle Utility Waistpack’);
 • SBM T-shirt (€ 10,- + opgave van maat).

Betaling

Het totaal verschuldigde bedrag dient uiterlijk 3 juni 2023 ontvangen te zijn op IBAN: NL36 RABO 03 76 88 13 64 t.n.v. Commandovereniging Noord-Holland onder vermelding van: SBM 2023.  

De aanmelding is pas compleet ná ontvangst van de toepasselijke betaling!! De BBQ-bonnen en/ of bestelde SBM artikel(en) worden uitgereikt na aankomst ’s morgens bij het ‘Dorpshuys’. Alle deelnemers ontvangen na aankomst op deze dag gratis:

 • 1x koffie/thee bij ontvangst in het ‘Dorpshuys’,
 • 1 consumptiebon ‘gemeentepils’ en
 • 2 consumptiebonnen ‘Dorpshuys’.

Overige zaken zijn ‘rekening man’.

Gelegenheidstenue

Mede vanwege het officiële karakter van deze dag zal voor de marslopers het tenue bestaan uit zwarte/donkere wandelschoenen, een zwarte lange broek, groene polo met het logo van het Korps Commandotroepen, of groene SBM polo, en de groene baret voor diegene die daartoe gerechtigd zijn.
Gaarne ook het reüniejack 2022 (zo niet 2012 of 2017) meenemen.

De defilédeelnemers (niet marslopers) van commandozijde worden verzocht gekleed te gaan met de groene baret, wit overhemd, commandostropdas, grijze broek, blauwe blazer en zwarte schoenen. Of voor hen de groene baret plus een (hoog) gesloten reüniejack 2022 (zo niet 2012 of 2017 met zwarte lange broek en zwarte/donkere schoenen.

Melding ‘present’

Marslopers: zaterdag 10 juni tussen 08:00 en 08:30 in ‘Vanouds het Dorpshuys’, Donkerelaan 20, 2061 JM Bloemendaal (750 m van NS- station Bloemendaal).
De mars start om stipt 09:00.
Defilédeelnemers (niet marslopers): uiterlijk 12:00 in het ‘Dorpshuys’.
Vertrek uiterlijk 13:00 met legervoertuigen of anderszins naar het gemeentehuis. Iedere deelnemer wordt daar uiterlijk 13:50 verwacht.
Omstreeks 14:00 zal er een woord van welkom zijn door burgemeester Elbert Roest.
Het defilé start vanaf het gemeentehuis om 15:15.

Aanvullende info

Voor gebruik onderweg is het voor de marslopers aan te raden zo nodig zelf extra eten/drinken mee te nemen. Voor degenen voor wie de route te lang blijkt te zijn, bestaat de mogelijkheid om bijv. na de lunch met enkele historische legervoertuigen, via het ‘Dorpshuys’, of rechtstreeks, naar het gemeentehuis te gaan en nadien mee te rijden in het defilé.

Gedenkwaardig en gezellig

De organisatie van de ‘Stormschool Bloemendaal Memorial’ nodigt u van harte uit op 10 juni 2023 deel te nemen aan deze ‘Memorial’ in de mooie omgeving van Bloemendaal. Zij kijkt er naar uit om, naast de wandelmars, met aanvulling van het defilé, de herdenking bij het oorlogsmonument en de overige activiteiten er weer een gedenkwaardige, maar bovenal een gezellige dag met elkaar van te maken.

Aanvullende voorwaarden en regels voor organisatie en deelnemers SBM:

 1. Aansprakelijkheid
  Deelname aan deze dag is volledig voor eigen risico. De organisatie van de SBM alsmede COV-NH zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemer, ongeacht de oorzaak. Hetzelfde geldt voor alle andere aansprakelijkstellingen.
 2. Foto’s en films
  Deelnemer verklaart zich akkoord met eventuele publicatie van foto’s en/of filmmateriaal dat gedurende de dag gemaakt wordt.
 3. Onvoorzien/onenigheid
  Indien zich zaken voordoen waarin niet is voorzien of verschil van inzicht bestaat tussen deelnemer en dagorganisatie beslist de organisatiecommissie SBM.
 4. Opvolgen aanwijzingen
  Deelnemer zal de aanwijzingen van de dag-organisatie onverwijld opvolgen.
 5. Aanvaarding inhoud en voorwaarden/regels
  Door inschrijving verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van de inhoud van de uitnodiging en voorwaarden/regels aangaande de SBM en deze te aanvaarden.

Stormschool Bloemendaal Memorial werd mede mogelijk gemaakt door: