STORMSCHOOL BLOEMENDAAL MEMORIAL
HISTORISCHE VOERTUIGEN

Bloemendaal heeft 4 jaar lang een opleidingscentrum gehad voor officieren en onderofficieren, die klaargestoomd werden voor naar Nederlands-Indië.

De afgelopen vijf jaren hielden we bij het gemeentehuis Bloemendaal een static show en reden we met zo’n 25 historische legervoertuigen met het defilé mee. Allemaal om de herinnering aan Stormschool Bloemendaal levendig te houden. Ook dit jaar willen wij graag weer met zo’n 25 historische legervoertuigen actè de présence geven, om deze dag tot een gezellige en onvergetelijke te maken. Wederom met een static show bij het gemeentehuis, aansluitend een defilé door Bloemendaal, een moment van herdenking en onthulling bij het oorlogsmonument in het Wildhoefplantsoen en natuurlijk weer een gezellige afsluiting in feestlocatie Vanouds het Dorpshuys.

Programma

Inloop van de deelnemers is vanaf 08.00 uur in het ‘Dorpshuys’ met koffie en thee. Parkeren van de historische legervoertuigen aan de Donkerelaan bij het ‘Dorpshuys’. Om 09.00 uur gaan de marslopers van start.

Op dit moment wordt nog gekeken wat er tussen 09.00 en 13.00 uur nog gaat gebeuren v.w.b. de legervoertuigen. Nog niet alle details en antwoorden op onze vragen zijn binnen, maar zullen de komende dagen wel binnen druppelen, waarmee we een definitieve programma kunnen maken.
Deelnemers aan deze dag die niet de mars lopen maar wel aan het defilé deelnemen worden tussen 11.30 en 12.30 uur bij het ‘Dorpshuys’ verwacht en ontvangen met koffie/thee. Zij vertrekken naar het gemeentehuis om 13.00 uur in historische legervoertuigen. Bij het gemeentehuis stellen we de voertuigen op en zullen er diverse activiteiten zijn, zoals schietdemo’s met historische vuurwapens, een orkest dat muziek speelt uit o.a. de veertiger jaren en er is een heuse hindernis/touwbaan (‘Bloemendaal’) voor de jeugd, begeleidt door de scoutinggroep ‘Camerons-Duinzwervers’.
Het complete gezelschap zal na aankomst van de marslopers omstreeks 14.00 uur welkom worden geheten door burgemeester Elbert Roest.
Na een pauze voor toilet, fris of ‘gemeentepils’ zullen de mars- en defilédeelnemers vervolgens onder begeleiding van historische legervoertuigen en ‘The Seaforth Highlanders of Holland Memorial Pipes and Drums’ omstreeks 15.15 uur afmarcheren voor een defilé van 1,5 km door het centrum, terug richting het ‘Dorpshuys’.
Onderweg zal er halt worden gehouden voor kransleggingen en een onthulling bij het oorlogsmonument in het Wildhoefplantsoen.
Aan dit defilé zullen ook deelnemen de deelnemers ‘Veteranendag’ en leden van scoutinggroep ‘Cameron-Duinzwervers’. Minder mobiele veteranen en oud-commando’s kunnen plaatsnemen in daartoe door de organisatie aangewezen historische legervoertuigen.
Na afloop van het defilé zal terug bij het ‘Dorpshuys’ nog enige uren de nazit zijn die zal worden opgeluisterd door het inmiddels bekende duo ‘De Zingende Kapsters’.
Bij het Dorpshuys (in oorlogsjaren gebruikt als gaarkeuken) bestaat de mogelijkheid voor hongerige lieden om tegen betaling van een stevige daghap (andijviestamppot met worst) te genieten.
Gebruik van de daghap dient wel onderstaande ‘aanmelding’ te worden aangegeven en gelijktijdig hiermee te worden betaald.

Wat bieden we

 • Gratis deelname
 • Kleine vergoeding brandstof
 • Lunch en koffie
 • Consumptiebonnen
 • Gezellige afsluiting van de dag

Kosten

Deelname aan de SBM is voor historische voertuigen (in tegenstelling tot de marslopers) gratis, maar voor de deelnemers is het mogelijk bij aanmelding te bestellen een SBM polo (€ 15,- + opgave van maat) en een daghap (€12,50 Andijviestamppot met worst).

Betaling

Het bedrag van:
€ 12,50 (Daghap p.p.) of
€ 15,- (SBM polo p.p.) of
€ 27,50 (€ 15,- SBM polo + € 12,50 daghap p.p.)

Dient uiterlijk 1 juni 2022 ontvangen te zijn op IBAN: NL66 INGB 0005 7566 55 t.n.v. PM vd Vegt onder vermelding van: SBM 2022.

De aanmelding is pas compleet ná ontvangst van de betaling!!
De bestelde SBM polo en ‘daghapbon’ worden uitgereikt na aankomst ’s morgens bij het ‘Dorpshuys’.

Alle deelnemers ontvangen na aankomst deze dag gratis:
Een consumptiebon ‘gemeentepils’ en 2 consumptiebonnen ‘Dorpshuys’. Overige zaken zijn ‘rekening man’.

Aanmelding

Onder deze tekst vindt u een knop welke u naar het aanmeldingsformulier brengt. Aanmelden en betalen voor deze SBM graag zo spoedig als mogelijk. Dit kan tot uiterlijk 1 juni 2022 door het aanmeldingsformulier helemaal in te vullen.

Aanmelding SBM Voertuigen

Aanvullende voorwaarden en regels voor organisatie en deelnemers SBM:

 1. Deelname
  Het is alleen mogelijk om deel te nemen met originele (geallieerde) voertuigen uit de periode 1945-1949 (goede replica’s zijn toegestaan).
 2. Aanmeldingsformulier
  Iedere deelnemer dient het “aanmeldingsformulier” op deze website volledig in te vullen.
 3. Verzekering
  Alle deelnemende voertuigen dienen minimaal WA-verzekerd te zijn.
 4. Minderjarigen
  Het is ten strengste verboden voor kinderen onder de 18 jaar en mensen zonder rijbewijs om een voertuig te besturen, waarvoor een rijbewijs verplicht is.
 5. Alcohol/verdovende middelen
  Het is niet toegestaan om een voertuig te besturen als de chauffeur, in welke mate dan ook, alcoholische dranken heeft genuttigd of onder invloed is van verdovende middelen.
 6. Aansprakelijkheid
  Deelname aan deze dag is volledig voor eigen risico. De organisatie van de SBM alsmede COV-NH zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemer, ongeacht de oorzaak. Hetzelfde geldt voor alle andere aansprakelijkstellingen.
 7. Foto’s en films
  Deelnemer verklaart zich akkoord met eventuele publicatie van foto’s en/of filmmateriaal dat gedurende de dag gemaakt wordt.
 8. Onvoorzien/onenigheid
  Als zich zaken voordoen waarin niet is voorzien of verschil van inzicht bestaat tussen deelnemer en dag-organisatie beslist de organisatiecommissie SBM.
 9. Opvolgen aanwijzingen
  Deelnemer zal de aanwijzingen van de dag-organisatie, verkeersregelaars en/of coördinatoren onverwijld opvolgen.
 10. Aanvaarding inhoud en voorwaarden/regels
  Door inschrijving verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van de inhoud van de uitnodiging en voorwaarden/regels aangaande de SBM en deze te aanvaarden.

Gedenkwaardig en gezellig

De organisatie van de ‘Stormschool Bloemendaal Memorial’ nodigt u van harte uit op 11 juni in de mooie omgeving van Bloemendaal en kijkt er naar uit om, naast de wandelmars, met aanvulling van het defilé, de herdenking en onthulling bij het oorlogsmonument en de overige activiteiten een gedenkwaardige, maar bovenal met elkaar weer een gezellige dag te beleven.

Aanmelding SBM Voertuigen

Stormschool Bloemendaal Memorial werd mede mogelijk gemaakt door: