STORMSCHOOL BLOEMENDAAL MEMORIAL
HISTORISCHE VOERTUIGEN

Bloemendaal heeft 4 jaar lang een opleidingscentrum gehad voor officieren en onderofficieren, die klaargestoomd werden voor naar Nederlands-Indië.

De afgelopen jaren hielden we bij het gemeentehuis Bloemendaal een static show en reden we met historische legervoertuigen met het defilé mee. Allemaal om de herinnering aan Stormschool Bloemendaal levendig te houden. Ook dit jaar willen wij graag weer met historische legervoertuigen actè de présence geven, om deze dag tot een gezellige en onvergetelijke te maken. Wederom met een static show bij het gemeentehuis, aansluitend een defilé door Bloemendaal, een moment van herdenking bij het oorlogsmonument in het Wildhoefplantsoen en natuurlijk weer een gezellige afsluiting van de dag onder genot van een hapje en drankje.

Programma

Op dit moment wordt er nog gekeken hoe het programma van 15 juni 2024 er exact uit komt te zien. Vaste onderdelen van het programma voor voertuig deelnemers zijn:

 • Begeleiding/vervoer wandelaars
 • Static show bij het gemeentehuis
 • Defile onder begeleiding van ‘The Seaforth Highlanders of Holland Memorial Pipes and Drums’
 • Kransleggingen bij het oorlogsmonument
 • Na afloop van het defilé hapje en drankje opgeluisterd met muziek.

Wat bieden we aan voertuig deelnemers:

 • Gratis deelname
 • Kleine vergoeding brandstof
 • Lunchpakket en koffie
 • Consumptiebonnen
 • Gezellige afsluiting van de dag

Kosten

Deelname aan de SBM is voor historische voertuigen (in tegenstelling tot de marslopers) gratis.

Aanmelding

Onder deze tekst vindt u een knop welke u naar het aanmeldingsformulier brengt. Aanmelden voor deze SBM graag zo spoedig als mogelijk. Dit kan tot uiterlijk 8 juni 2024 door het aanmeldingsformulier helemaal in te vullen.

Aanvullende voorwaarden en regels voor organisatie en deelnemers SBM:

 1. Deelname
  Het is alleen mogelijk om deel te nemen met originele (geallieerde) voertuigen uit de periode 1945-1949 (goede replica’s zijn toegestaan).
 2. Aanmeldingsformulier
  Iedere deelnemer dient het “aanmeldingsformulier” op deze website volledig in te vullen.
 3. Verzekering
  Alle deelnemende voertuigen dienen minimaal WA-verzekerd te zijn.
 4. Minderjarigen
  Het is ten strengste verboden voor kinderen onder de 18 jaar en mensen zonder rijbewijs om een voertuig te besturen, waarvoor een rijbewijs verplicht is.
 5. Alcohol/verdovende middelen
  Het is niet toegestaan om een voertuig te besturen als de chauffeur, in welke mate dan ook, alcoholische dranken heeft genuttigd of onder invloed is van verdovende middelen.
 6. Aansprakelijkheid
  Deelname aan deze dag is volledig voor eigen risico. De organisatie van de SBM alsmede COV-NH zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemer, ongeacht de oorzaak. Hetzelfde geldt voor alle andere aansprakelijkstellingen.
 7. Foto’s en films
  Deelnemer verklaart zich akkoord met eventuele publicatie van foto’s en/of filmmateriaal dat gedurende de dag gemaakt wordt.
 8. Onvoorzien/onenigheid
  Als zich zaken voordoen waarin niet is voorzien of verschil van inzicht bestaat tussen deelnemer en dag-organisatie beslist de organisatiecommissie SBM.
 9. Opvolgen aanwijzingen
  Deelnemer zal de aanwijzingen van de dag-organisatie, verkeersregelaars en/of coördinatoren onverwijld opvolgen.
 10. Aanvaarding inhoud en voorwaarden/regels
  Door inschrijving verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van de inhoud van de uitnodiging en voorwaarden/regels aangaande de SBM en deze te aanvaarden.

Gedenkwaardig en gezellig

De organisatie van de ‘Stormschool Bloemendaal Memorial’ nodigt u van harte uit op 15 juni 2024 in de mooie omgeving van Bloemendaal en kijkt er naar uit om, naast de wandelmars, met aanvulling van het defilé en de herdenking bij het oorlogsmonument en de overige activiteiten een gedenkwaardige, maar bovenal met elkaar weer een gezellige dag te beleven.

Stormschool Bloemendaal Memorial werd mede mogelijk gemaakt door: