Op 25 september 1946 bracht Luitenant-Generaal Sir Neil Ritchie samen met Luitenant-Generaal Kruls een bezoek aan de Stormschool Bloemendaal. Dit was onderdeel van het driedaagse bezoek aan Nederland van Generaal Ritchie en zijn vrouw.

Eind Februari 1947 volgde hij generaal Stopford op als commandant van de geallieerde troepen in Zuid-Oost Azië, onder welk commando ook de Britse troepen in Indonesië ressorteerden.

Bevrijder van Den Bosch

De generaal hield in de morgen, voor zijn bezoek aan Huize Wildhoef, in Den Haag een lezing voor leden van de generale staf over oorlogsvoering in Nederland. Hij was de bevrijder van ‘s Hertogenbosch en talloze andere plaatsen in Noord-Brabant. ‘s Avonds werd hem door de minister-president: een maaltijd aangeboden, waarbij ook de ministers Jonkman en Van Boetzelaar, generaal Kruls en admiraal Helfrich aanzaten. De dag erna bezocht de generaal o.a. Den Bosch, Tilburg en Eindhoven.

Generaal Ritchie, in de eerste wereldoorlog in Vlaanderen en Mesopotamië, was in 1941 bevelhebber van het 8e Leger in Noord-Afrika, commandeerde de 52e Schotse divisie in Normandië en het 12e Britse legerkorps bij de overtocht over de Rijn.